นายบุญส่ง จอมหงษ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร