โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โดยฝ่ายบริหารบุคคลจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 


ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง