โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โดยสภานักเรียนโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสระน้ำโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร

  
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม