โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โดยฝ่ายวิชการ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

กล้องโรงเรียน
กล้องนักเรียน 1
กล้องนักเรียน 2 (ยังไม่อัพโหลด)