โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดกิจกรรมอบรมค่ายพุทธรรม ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร


ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง