โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร

ภาพกิจกรรมวันที่ 12 กันยายน 2562  
ภาพกิจกรรมวันที่ 13 กันยายน 2562