โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นายวศิน พิสุทธิเมธา (Wasinha Phisutthimetha)

  หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • thumbnail

  นางอนัญญา พิสุทธิเมธา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายไกรวัลล์ มาหาญ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศิราวรรณ บุตรลุน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางจิรัชยา สีนิล

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวนวลนภา มาหาญ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวพรประภา แก้วสุด

  ครูอัตราจ้างภาษาจีน

^