กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางจิรัชยา สีนิล

  หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • thumbnail

  นางศิราวรรณ หิตายะ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวนวลนภา มาหาญ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวพรประภา แก้วสุด

  ครูอัตราจ้างภาษาจีน

^