โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • thumbnail

    นางสาวณปภัช กำเนิดขอนแก่น

    หัวหน้ากลุ่มสาระ

  • thumbnail

    นางสุวรรณี วงศ์ขุมเงิน

    ครูชำนาญการพิเศษ

^