โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

    นายสุรเชษฎ์ คงสงค์

    ครูอัตราจ้างพลศึกษา

  • thumbnail

    นางสาวพรประภา แก้วสุด

    ครูอัตราจ้างภาษาจีน

^