โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • thumbnail

    นางประภาพร ชัยป่ายาง

    หัวหน้ากลุ่มสาระ

  • thumbnail

    นายชัยณรงค์ วงศ์ขุมเงิน

    ครูชำนาญการพิเศษ

^