โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายธนพรรธ อนุเวช

  หัวหน้ากลุ่มสาระ

 • thumbnail

  นายสุรเชษฎ์ คงสงค์

  ครูอัตราจ้างพลศึกษา

 • thumbnail

  นายอิศรา พลวงศา

  ครูอัตราจ้าง

^