ฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  ดร.อนุชิต เปรมปรี

  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร

 • thumbnail

  นายบดินทร์ ศรีธัมมา

  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร

 • thumbnail

  นายชัยณรงค์ วงศ์ขุมเงิน

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นายอัษฎาวุธ คชพันธ์

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวประภาพร ชัยป่ายาง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นางอนัญญา พิสุทธิเมธา

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

^