โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด

สีประจำโรงเรียน

น้ำตาล - ขาว
สีน้ำตาล หมายถึง ความอดทน ความขยันขันแข็ง
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
^