สีประจำโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร

น้ำตาล - ขาว
สีน้ำตาล หมายถึง ความอดทน ความขยันขันแข็ง
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์