ประกาศรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ นักเรียนสามารถสมัครเรียนโดยแสกนคิวอาร์โค้ดตามลิงค์ด้านล่าง แล้วกรอกข้อมูลยืนยันการสมัคร
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โทรศัพท์หมายเลข 0872282966, 0878571578

Online Register